07:19
In deze les vertel ik je over het natuurlijk gedrag van paarden, hun eigenschappen en zintuigen. Ik leg je uit waarom het belangrijk is hier meer over te weten. Iedere ruiter moet signalen leren herkennen. Je moet snappen hoe een paard leert al voordat je op een paard stapt. Met de beelden van paarden in vrijheid wil ik jullie laten zien dat paarden leiderschap ook in de natuur accepteren. Dit leiderschap is ons instrument om het paard op te leiden.