30:04
Hoe leid je nou een paard op? Aan de hand van het scala gaan we stap voor stap laten zien hoe je dat doet. Belangrijk in deze gewenningsfase is om te controleren of je voldoet aan de basisvoorwaarden. Heb je een goede onafhankelijke zit en kun je invloed uitoefenen op takt, regelmaat en tempo, ontspanning en aanleuning?